Uddannelse

Uddannet ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i København i 1993.

Uddannet dynamisk psykoterapeut på et humanistisk og eksistentielt grundlag fra det godkendte, Psykoterapeutisk Institut i København i 2014.
Deltaget i træningsgrupper om Eksistentiel psykoterapi samt om Tab, sorg og krise.

Optaget i Dansk Psykoterapeutforening i 2015.

Kropsintegreret kursus for uddannede psykoterapeuter ved Meriam Al-Erhayem og Peter Munk, i efteråret 2015

Kursus i Neuroaffektiv Psykoterapi – Interventioner til den nærmeste udviklingszone, ved Susan Hart og Marianne Bentzen, i 2016.

Erfaring

Arbejdet som ergoterapeut gennem mange år i kommunen med at rådgive og støtte mennesker ramt af meget alvorlig sygdom og handicap, og deres pårørende.

Fra 2013 til 2016 har jeg arbejdet med patienter med svære psykiske lidelser på Psykiatrisk Center Hvidovre.

Arbejdet et halvt år som psykoterapeut i 2015 ved Psykoterapeutisk Afsnit på Psykiatrisk Center Amager, med ambulante patienter i individuelle samtaleforløb samt som co-terapeut i grupper.

Ansat i foråret 2016 som psykoterapeut i Psykoterapeutisk Klinik ved Rigshospitalet i København, hvor jeg har individuelle samtaleforløb og arbejder i grupper som co-terapeut. Ud fra mentaliseringsbaseret terapi og DAT-terapi.

Jeg har arbejdet som eksamineret psykoterapeut siden januar 2014.

Jeg tilbyder psykoterapeutiske samtaler som privatpraktiserende psykoterapeut ved klinikker i henholdsvis Birkerød.

Jeg blev optaget i Dansk Psykoterapeutforening i 2015, og jeg arbejder i henhold til Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler om tavshedspligt.

Jeg modtager løbende supervision v/Cand.Psych. Bente Mørch, Supervisor på Specialistniveau.