vedklinten

I terapien ønsker jeg at skabe et omsorgsfuldt og tillidsfuldt rum.

PSYKOTERAPI KAN HJÆLPE DIG

Måske føler du dig ensom, trist og utilstrækkelig og det ønsker du hjælp til at forandre.

Gennem psykoterapi kan du lære at fornemme dine følelser bedre. Du får med støtte og omsorg mulighed for at mærke dine følelser og sætte ord på det, du føler. Således at du gradvis får en dybere indsigt i dig selv, og du lærer at stole på det, som du tænker og fornemmer.

Din indsigt i andres handlemåde vil også øges, og dette kan hjælpe dig i forholdet til dine relationer.

 

Psykoterapi hjælper dig også til at håndtere det, der er svært i dit liv nu, og det der har været smertefuldt, og psykoterapi kan hjælpe dig til at finde ny mening i det, der kan føles meningsløst.

Du får også støtte til at justere på det, som du ønsker at forandre.

Jeg arbejder ud fra den psykodynamiske, oplevelsesorienterede tilgang. Det betyder, at du og jeg i terapien, tager udgangspunkt i det` som du er optaget af, og vi fokuserer på det, som er vigtigt for dig at tale om.

I terapien lægger jeg meget vægt på at skabe et omsorgsfuldt og tillidsfuldt rum. Således at du kan føle dig tryg og opleve, at du bliver lyttet til og mødt med nærvær, respekt og åbenhed.

Relationen mellem klient og psykoterapeut er fundamentet i terapien. Det betyder, at det er afgørende, at klienten føler sig tryg i terapien, for at kunne udvikle sig. Det er terapeutens ansvar, at klienten føler sig tryg.

Jeg tilbyder psykoterapeutiske samtaler over kortere eller længere forløb.