selvvaerd5

Psykoterapi hjælper dig til at fokusere på og mærke dine behov og ønsker.

SELVVÆRD - FØLELSEN AF MINDREVÆRD

Måske føler du dig ofte udfordret, eller du føler måske, at dit selvværd ikke er så stort?

Derfor får du heller ikke sat alle dine evner og ressourcer i spil. Du kan få hjælp til at udvikle dit selvværd gennem psykoterapi.

Gennem psykoterapeutiske samtaler får du en dybere indsigt i dig selv, hvor du får en øget evne til at sanse og fornemme dine følelser og tanker.

Du får en tydeligere og større fornemmelse af dine egne evner og ressourcer, og gradvist vil du opdage nye sider og styrker ved dig selv. Og du får støtte til at bruge disse ressourcer.

Psykoterapi hjælper dig til at fokusere på og mærke dine behov og ønsker. Så du får hjælp til blive afklaret med, hvad du kan tåle, og hvad du vil acceptere fra din omverden. Du får støtte til at sætte dine grænser.

Du får gennem psykoterapi mulighed for at sætte dig selv og dine ressourcer i spil, så du får støtte til at udvikle dig. Og du får hjælp til at justere og måske forandre det, som du ønsker skal ændres.

Alle mennesker er født med rigtig mange evner og ressourcer. Måske har den nødvendige støtte og opmuntring til at udvikle disse styrker ikke været tilstrækkelig på det rigtige tidspunkt. Nogen gange er vi slet ikke klar over, hvor mange ressourcer vi har, eller hvad vi ønsker at bruge vores styrker til. Min erfaring er, at mennesker ofte overraskes over, hvor mange ressourcer de har.

I terapien får man mulighed for at udvikle sig selv. Man får den nødvendige støtte til at turde sætte sig selv og sine ressourcer i spil og dermed udvikle sine styrker.

Man bliver mere åben for, at man kan tåle forandringer og nye situationer, når man får indsigt i sig selv, og man kan mærke sine egne styrker. Det handler om selvværd.